6K8 - 6K8G - 6K8GT

Equivalent 6C31, 38568K, VT167, W1532, E1416, W7373
Similar type ECH35
With different Vf  
CV number CV281, CV1944, CV1945, CV1946, CV3824
Swedish Mil.nr. M2463-205,
M2463-206
Air Min. Ref. 10E/277, 10E/345, 10E/405, 110E/12
Army ZA or ZC ZA3844, ZA5307, ZA5694, ZA14198, ZA15283, ZA19750, ZA23729